ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η AnimeSpot είναι μια εταιρεία χοδρικής πώλησης εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών και περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών.

Παρέχουμε καινοτόμα προϊόντα τεχνολογίας όπως:

  • Πληκτρολόγια
  • Ποντίκια
  • Mouspads
  • Ακουστικά
  • USB sticks
  • κ.α.